Opdrachtgever Woningcorporatie Wonion / Zorgorganisatie Azora
Contractvorm UAV-gc (Design, Engineer, Build & Maintain)
Verwervingswijze Aanbesteding
Oppervlakte BVO 8.450m²
Jaar van uitvoering mei 2019 – februari 2021
Bijzonderheden 44 NOM appartementen / Woonkeur Pluspakket Wonen met Zorg

Woonzorgcomplex Gendringen

Nieuwbouw

In het centrum van Gendringen, op de plek van het huidige ‘Maria Magdalena Postel’, komt een nieuw Woonzorgcomplex. Het MMP is een woonzorgcentrum uit 1964 dat nu aan het einde van haar technische levensduur is. De bouw van een nieuw Woonzorgcomplex is aangegrepen om de binding met de Gendringse samenleving te versterken en uit te breiden.

Dorphuisfunctie

uitnodigend gebouw

Het nieuwe Woonzorgcomplex is in eerste instantie gericht op het huisvesten van mensen die behoefte hebben aan zorg en ondersteuning (van licht tot zwaar). Door de benodigde ruimten voor ontmoeting en activiteiten open te stellen voor de dorpsgemeenschap/inwoners van Gendringen krijgt het centrum ook een ‘dorpshuisfunctie’. Het gebouw zal uitnodigend zijn om ook bezoekers en activiteiten vanuit het dorp naar binnen te halen. Ontmoetingsruimten, zoals restaurant, winkel, welness en multifunctionele ruimten bevinden zich op de begane grond in de buurt van het Kerkplein. Zowel inhoudelijk als ruimtelijk moet het ‘het hart van Gendringen’ worden. Om de parkeerdruk op het openbaar gebied te verkleinen en daarmee de kwaliteit van het gebied te verhogen wordt het complex voorzien van een grote stallingsgarage. 

Hoog energie ambitieniveau

energiebesparend & vooruitstrevend

Het woonzorgcomplex heeft een erg hoog energie ambitieniveau. Zo worden 44 van de 68 woonzorgappartementen energieneutral (NOM; Nul Op de Meter) uitgevoerd. De energievraag wordt conform uitgangspunt Trias Energetica beperkt door een zeer goed geïsoleerde thermische schil en toepassing van energiezuinige installaties voor verwarming/koeling en warm tapwater. Deze installaties voldoen aan de hoogste huidige klimaateisen. Daarnaast is het gebouw gasloos en om energieneutraal te worden, zal er ook energie opgewekt worden. Voor een optimale gebruikskwaliteit, is het woonzorgcomplex ontworpen n.a.v. uitgangspunten Woonkeur Pluspakket Wonen met Zorg en zal het gebouw worden voorzien van de nieuwste domotica-technieken.

Kunnen wij u helpen?

Vraag het Bas of Bart!

Bas Hommelink

b.hommelink@bi-smart.nl

Bart Wopereis

b.wopereis@bi-smart.nl
Basbart Binx
© Copyright 2021 - bi-smart.nl
Niice Digital marketing Niice Digital Marketing