Slim onderwijsgebouw in Doetinchem

Een gebouweigenaar die zorgeloos gebruik maakt van haar gebouw welke duurzaam, gezond is en voorzien van de laatste technieken. In de toekomst leveren wij een gebouw als een dienst (BAAS) waarbij realisatie onderdeel is van onze integrale dienstverlening. Het gebouw werkt data gestuurd en ervaring gedreven en staat ten dienste van de gebruiker. Dit is de visie waar wij bij BINX Smartility in geloven en welke wij nastreven.

Bouw, Installatie & Nazorg

Dé slimste manier van bouwen

Doordat bij BINX bouw, installatie en nazorg zijn geïntegreerd richten wij ons enkel op UAV-gc contracten, beter bekend als de prestatiecontracten. Het leveren van een prestatie vereist een geheel andere manier van benaderen. Dit vergt intensieve samenwerking, kennisdeling en innovatie. Dit is de eerste stap richting onze visie, Smartility. Smart Utiliteit draagt bij om de gevraagde prestaties te borgen, waarbij data één van de belangrijkste onderleggers is.

Zonecollege Smartbuilding 21

Essentiële factoren Smartility

Een gebouw vol sensoren maakt nog geen Smart Building

Een gebouw vol met sensoren maakt het nog geen Smart Building, het gaat erom wat je met deze informatie doet. Wij zien technologie namelijk als een middel en nooit als een doel, het is immers slechts één van de aspecten binnen een smart building. De waarde welke een Smart Building (business) levert, met wie je samen werkt en hoe de gebruiker van zijn gebouw (People) gebruik maakt zijn eveneens essentiële factoren die bepalend zijn of een gebouw een smart building genoemd mag worden.

Zone.college Doetinchem

Samenwerking als basis

Begin 2018 hebben wij het DBMO-contract met energie-volumegarantie gegund gekregen van het Zone.college. Onze ambities sloten naadloos aan bij de hoge prestatie-eisen binnen het project. Aanvullend op het project zijn we dan ook een samenwerking aangegaan met Draaijer & Partners en Zone.college om de mogelijkheden te onderzoeken om data-driven exploitatie mogelijk te maken. Samenwerking en gezamenlijke belangen & ambities bepalen zijn de basis voor succes, dit is dan ook de basis waarvan we zijn vertrokken.

Prestatieonderhoud

In control blijven

Bij prestatiecontracten zijn contractborging en prestatieonderhoud cruciaal, dit heeft enerzijds te maken met de manier hoe de systemen gemonitord worden en anderzijds over de manier hoe wij onze processen inrichten om te voldoen aan de prestatie-eis (SLA). Binnen het project maken we gebruik van een tool om de gebouwprestatie te analyseren, hiermee monitoren wij het energieverbruik en borgen wij de installatieprestatie. De achterliggende KPI’s geven een melding indien een installatieprestatie niet voldoet. Ook ons monitoringsysteem om de SLA te kunnen borgen is hierop aangepast. Ons systeem is zo ingericht dat we in control zijn en blijven op alle onregelmatigheden die binnen het project optreden.

Zonecollege Smartbuilding21

Exploitatie

Futureproof onderwijsgebouw

De hele ontwikkeling binnen het Zone.college is erop gericht een zo optimaal mogelijk gebouw te ontwikkelen waarbij het ons als BINX Smartility de kans geeft onze processen zo optimaal mogelijk in te richten en te kunnen besparen op exploitatiekosten en waarmee de klant een infrastructuur krijgt waarop het andere diensten kan bouwen die gedurende de exploitatie verder uitgerold kunnen worden en bijdragen aan de educatieve waarde van de school of het optimaliseren van de processen. Hiermee creëren we een futureproof gebouw.

Zonecollege Smartbuilding11

Datasystemen

Schaalbaar & flexibel

In de bestaande gebouwen is al heel veel informatie beschikbaar, vaak werken deze systemen echter autonoom en wordt de data niet ontsloten en enkel gebruikt voor desbetreffende systeem. Doel bij het Zone.college was om data uit de installaties en systemen te ontsluiten en beschikbaar te stellen voor andere producten of diensten. Op deze manier bieden we een schaalbare en flexibele infrastructuur die voor meerdere toepassingen te gebruiken is.  Naast het ontsluiten van de data hebben we een Smart verlichtingssysteem geïntegreerd in de school, hiermee creëren we een IoT backbone en krijgen we de beschikking over de geïntegreerde sensordata waarmee we onder andere bezetting meten in het gebouw.

Meer weten over slimme gebouwen en omgevingen? Bram Schats vertelt u er graag meer over!

Kunnen wij u helpen?

Vraag het Bas of Bart!

Bas Hommelink

b.hommelink@bi-smart.nl

Bart Wopereis

b.wopereis@bi-smart.nl
Basbart Binx
© Copyright 2021 - bi-smart.nl
Niice Digital marketing Niice Digital Marketing