Gebouwen van de toekomst

In het eerste blog over ‘Smart Building’ en het project Zone.college gaf ik inzicht in wat slimme gebouwen precies zijn en hoe de te leveren contractuele prestaties de basis biedt voor onze ambitie richting de toekomst, namelijk Building As A Service (BAAS). In dit blog vertel ik graag meer over het circulair bouwen, flexibele infrastructuren, het gebouwenplatform en de waarde van de data.

Circulair bouwen

Sturen op Total Cost of Ownership

Een gebouw is circulair wanneer er bij de bouw en exploitatie voorraden in een gesloten kringloop worden gehouden, zonder schadelijke emissies naar lucht, water en bodem. Circulaire gebouwcomponenten hebben een restwaarde en kunnen worden hergebruikt.

Belangrijk aspect binnen de circulaire economie is het sturen op TCO (Total Cost of Ownership). Hiermee wordt bedoeld dat er niet enkel wordt gekeken naar de aanschaf van een product maar juist naar de algehele levensduurcyclus, inclusief onderhoud (prestatie), reparatiekosten, verbruik, afschrijvingen en in het beste geval de ROI.

Flexibele infrastructuren

Het gebouw van de toekomst is adaptief en kan zich gemakkelijk aanpassen aan de veranderende wensen en behoeften van de gebruikers. Daarnaast is alles voorzien van sensoren en wordt het gebouw in principe steeds meer een computer met een dak erop.

De conventionele manier van installeren verdwijnt hierdoor en flexibelere en snellere installatiemethodes met hoge efficiëntie en lage faalkosten worden de standaard. De infrastructuur van een modern gebouw is demontabel, makkelijk te repareren en heeft een hoge mate van herbruikbaarheid.

Gebouwenplatform

Verbinden producenten & consumenten

Het verbindingsmiddel is het gebouwplatform, waarvan zowel producenten en consumenten gebruik maken om waarde te creëren en uitwisselen. Bij een platform gaat het in principe om 3 zaken; data, services en een community van gebruikers.

Platformen hoeven niet slechts een eigenaar te hebben, zij kunnen ook eigendom zijn van de groep deelnemers of een consortium van samenwerkende partijen. Het concept en de architectuur van een platform is van groot belang. Een lage drempel en gebruiksvriendelijkheid zijn essentieel om tractie te krijgen.

Img 0099

Smartility Desk

Open data

Het Smartility Desk is het platform waarop alle systemen bij elkaar komen. Dit platform is enkel mogelijk door gebruik te maken van open data en systemen. Zonder deze open data is het onmogelijk een platform te ontwikkelen, derhalve is het cruciaal om voorafgaand aan de opdracht goede afspraken met de leverancier hierover te maken.

Waarde van data

Omzetten in relevante informatie

Alleen de beschikbaarheid van grote hoeveelheden data maakt het nog geen Smart Building. Data wordt pas waardevol wanneer het kan worden omgezet in relevante informatie. Door het verwerken, analyseren en inzetten van data kunnen bedrijven de waarde van data verhogen. Organisaties moeten data gedreven worden, het borgen van prestaties is hierbij de eerste stap.

Enkele voorbeelden:

  • Beveiliging | Geen sluitronde & Real time inzicht bezetting bij calamiteit
  • Schoonmaak | Enkel schoonmaken indien een ruimte is gebruikt
  • Catering | Assortiment ‘eten en drinken’ afstemmen op gebouwbezetting
  • Energie | Zones afsluiten in verhouding tot gebouwbezetting
  • Ruimtegebruik | Roosters afstemmen op werkelijk gebruik
  • Contractmanagement | Verminderen servicecalls en statusvragen
Data

Meerwaarde slimme gebouwen

Doordat we gebouwen continu monitoren en optimaliseren, kunnen wij gezondere en betere gebouwen ontwikkelen voor de gebruikers. Hier zit dan ook direct de kern van de meerwaarde in verscholen. Een gezonder gebouw maakt de mens productiever en vermindert het ziekteverzuim. Onderzoek heeft aangetoond dat gezonde gebouwen een productiviteitsverhoging geven van maar liefst 10% en dat het ziekteverzuim substantieel minder is.

Meer weten over de gebouwen van de toekomst?
Bram Schats vertelt u er graag meer over

b.schats@bi-smart.nl
06 – 11 41 76 60

Kunnen wij u helpen?

Vraag het Bas of Bart!

Bas Hommelink

b.hommelink@bi-smart.nl

Bart Wopereis

b.wopereis@bi-smart.nl
Basbart Binx
© Copyright 2021 - bi-smart.nl
Niice Digital marketing Niice Digital Marketing